Ełk > Nieruchomości > Sprzedam

Data dodania:
2017-06-16
Kontakt:
tel: (87) 732 62 35
„PREZYDENT MIASTA EŁKU ogłasza kolejny przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku, przy ul. Podmiejskiej, objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów:
1. nr 2150 o pow. 0,4782 ha
Cena wywoławcza – 242.300,00 zł netto
Wadium – 48.460,00 zł (brutto).
2. nr: 2102/4 i 2122 o łącznej pow. 0,8158 ha.
Cena wywoławcza – 477.700,00 zł
Wadium – 95.540,00 zł (brutto).

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Ełk, zwanego „EŁK – PODMIEJSKA” ww. nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę usługowo-produkcyjną.

Nabywca zlokalizuje na nieruchomościach inwestycje przeznaczone do prowadzenia innowacyjnej działalności lub świadczenia innowacyjnych usług.
Warunkiem jest również utworzenie nowych miejsc pracy.
Po nabyciu nieruchomości od Miasta Ełku nabywca będzie mógł wystąpić do SSSE o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie.

Część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Miasta w Ełku w sali konferencyjnej, przy ul. Piłsudskiego 4, w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 1100 .

Wadium należy wnieść w pieniądzu terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. na rachunek Urzędu Miasta w Ełku Nr 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538 - z podaniem numeru nieruchomości (na każdą nieruchomość odrębne wadium).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta - przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Podmiejskiej” w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 114, do dnia 23 czerwca 2017 r. do godziny 1500.

Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (I piętro), na stronie internetowej www.elk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz pod nr tel. (87) 732 62 35

Data dodania:
2017-06-13
Kontakt:
tel: 508 313 858, 608 360 914
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe

32,30 m2, Ip. przy ul. Warszawskiej 2 z wyposażeniem lub bez.

Data dodania:
2017-06-09
Kontakt:
tel: 602 314 930, 539 956 526
Sprzedam działkę budowlaną 1000 m2

nad jeziorem Selment Wielki, wszystkie media,
w Mrozach k.Ełku.

Data dodania:
2017-06-09
Kontakt:
tel: 87 732 03 86, 518 733 177
Sprzedam mieszkanie 46 m2, 3 pokoje, Ip.

 przy ul. Magazynowej.

Data dodania:
2017-05-30
Kontakt:
tel: 793 701 701
Sprzedam murowany garaż z kanałem,

ul. Mickiewicza przy Kamienicy Poema.
Cena 27.000 zł.

Data dodania:
2017-05-30
Kontakt:
tel: 793 701 701
Sprzedam wykończony garaż podziemny przy ul. Tuwima 26.

 Cena 35.000 zł.

Data dodania:
2017-05-30
Kontakt:
tel: 793 701 701
Sprzedam garaż

 przy ul. Mickiewicza
(obok Kamienicy Poema).
Cena 22.000 zł.

Data dodania:
2017-05-29
Kontakt:
tel: 600 208 621
Sprzedam dom ok. 130 m2

w zabudowie szeregowej przy ul. Wileńskiej.

następna » 1 z 2

Acard