Ełk > Nieruchomości > Sprzedam

Data dodania:
2017-12-11
Kontakt:
tel: 606 900 561
Sprzedam mieszkanie 85 m2

 2-poziomowe IVp. Cena 255 000 zł. w bdb stanie, gotowe do zamieszkania.
Ełk, os. Jeziorna, ul. J. Pawła II 11.

Data dodania:
2017-12-06
Kontakt:
tel: 509 997 581
Sprzedam mieszkanie 80 m2

 4 pok. w centrum Ełku przy ul. W. Polskiego na przeciw ECK, umeblowane, gotowe do zamieszkania.

Data dodania:
2017-12-05
Kontakt:
tel:
PREZYDENT MIASTA EŁKU ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Cmentarnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 2155/4, 2156/30, 2157/7 o łącznej pow. 0,4508 ha, jako użytek gruntowy: „Ps” pastwiska klasy V, „N” nieużytek - działka nr 2155/4; „Bp” zurbanizowane tereny niezabudowane – działki nr 2156/30 i 2157/7.

Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5.

Zgodnie z obowiązującym tekstem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Lenpol II", nieruchomość objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P/U, dla którego zapis tekstu planu brzmi:
„Rozdział 2
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 15. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P/U (powierzchnia 0,784 ha) oraz 2P/U (powierzchnia 0,942 ha), plan ustala następujące przeznaczenie:
1) obiekty produkcyjne, składy i magazyny,
2) zabudowa usługowa o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 2000 m2.(...)”

Cena wywoławcza – 251.000,00 zł netto. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Wadium - 50.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.

W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą ustalone wadium, w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r.
2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przedstawić zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach.

Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (I piętro), na stronie internetowej www.elk.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz pod nr tel. 87 732 62 35

Data dodania:
2017-12-01
Kontakt:
tel: 793 701 701
Sprzedam wykończony garaż

podziemny przy ul. Tuwima 26. Cena 33.900 zł.

Data dodania:
2017-11-30
Kontakt:
tel: 517 127 961
Wynajmę plac 2500 m2

 z biurem 45 m2 i pomieszczeniem gospodarczym na działalność.
Więcej informacji udzielę telefonicznie 517 127 961.

Data dodania:
2017-11-24
Kontakt:
tel: 692 800 020
Sprzedam lub wynajmę tanio nieruchomość i sklep stacją LPG

z funkcjonującym sklepem ok.100 m2, na działce o pow. 2993m2
położona w Ruskiej Wsi przy głównej drodze Ełk-ORZYSZ.

Data dodania:
2017-11-23
Kontakt:
tel: 505 370 183
Sprzedam mieszkanie 38 m2

w centrum Ełku na IVp. lub zamienię na mieszkanie do 50 m2 na parterze lub Ip. w centrum Ełku.

Data dodania:
2017-11-17
Kontakt:
tel: 604 500 800
Osiedle Bocianie Gniazdo Ełk

1,7 km od centrum miasta zaprasza do kupna ciszy i spokoju
na skraju leśnego rezerwatu przyrody.

Nowe uzbrojone działki budowlane już od 699 m2 i większe.
Informacje tel. 604 500 800 od rana do wieczora, 7 dni w tygodniu

1 z 1

Acard