Ełk > Wszystkie > (30)

Data dodania:
2017-12-14
Kontakt:
tel: 698 159 169
Zatrudnię

 kierowcę kat. C

Data dodania:
2017-12-11
Kontakt:
tel: 606 900 561
Sprzedam mieszkanie 85 m2

 2-poziomowe IVp. Cena 255 000 zł. w bdb stanie, gotowe do zamieszkania.
Ełk, os. Jeziorna, ul. J. Pawła II 11.

Data dodania:
2017-12-11
Kontakt:
tel: 606 854 137
Posiadam do wynajęcia mieszkanie 70 m2

wysoki standard, umeblowane, 3 pokoje, 2 balkony, IIIp. winda, blisko szkoła, sklepy, przy ul. Pileckiego 3. Cena: odstępne 1500 zł + media + kaucja 1500 zł.

Data dodania:
2017-12-11
Kontakt:
tel: 608 503 821
Posiadam do wynajęcia lokal biurowy 25 m2

w centrum Ełku przy ul. Małeckich 2/37 w okolicach Sądu Rejonowego i Parku Solidarności. Lokal znajduje się w kamienicy, I-wsze drzwi od szkoły podst. nr 2 na III piętrze, wykończenie nowoczesne, ogrzewanie centralne, okna plastikowe. Atrakcyjna cena. Lokal dostępny od zaraz.

Data dodania:
2017-12-08
Kontakt:
tel: 512 434 479
Posiadam tanio do wynajęcia

mieszkanie - kawalerkę.

Data dodania:
2017-12-06
Kontakt:
tel: 602 331 021
Poszukuję pracownika do sprzątania hali magazynowej.

 Praca na stałe, 2h dziennie.

Data dodania:
2017-12-06
Kontakt:
tel: 509 997 581
Sprzedam mieszkanie 80 m2

 4 pok. w centrum Ełku przy ul. W. Polskiego na przeciw ECK, umeblowane, gotowe do zamieszkania.

Data dodania:
2017-12-05
Kontakt:
tel:
PREZYDENT MIASTA EŁKU ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Cmentarnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 2155/4, 2156/30, 2157/7 o łącznej pow. 0,4508 ha, jako użytek gruntowy: „Ps” pastwiska klasy V, „N” nieużytek - działka nr 2155/4; „Bp” zurbanizowane tereny niezabudowane – działki nr 2156/30 i 2157/7.

Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5.

Zgodnie z obowiązującym tekstem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Lenpol II", nieruchomość objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P/U, dla którego zapis tekstu planu brzmi:
„Rozdział 2
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 15. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P/U (powierzchnia 0,784 ha) oraz 2P/U (powierzchnia 0,942 ha), plan ustala następujące przeznaczenie:
1) obiekty produkcyjne, składy i magazyny,
2) zabudowa usługowa o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 2000 m2.(...)”

Cena wywoławcza – 251.000,00 zł netto. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Wadium - 50.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.

W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1) wniosą ustalone wadium, w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r.
2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przedstawić zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach.

Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (I piętro), na stronie internetowej www.elk.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz pod nr tel. 87 732 62 35

następna » 1 z 4

Acard